– Akcja “Mała Książka – Wielki Człowiek”

AKTUALNOŚCI
Dyplom małego czytelnika odebrał Olek Pęcherek. który zebrał 10 naklejek na Karcie Małego Czytelnika w akcji Mała książka – Wielki Człowiek.
Gratulujemy Olkowi, który wytrwale przychodził do Biblioteki Publicznej w Hłudnie, wypożyczał książki i dzięki temu został uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.????
Back to top