– Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu wśród beneficjentów XI edycji Funduszu Naturalnej Energii

AKTUALNOŚCI
Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu wśród beneficjentów XI edycji Funduszu Naturalnej Energii

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu otrzymał dofinansowanie na projekt „Dworska Pasieka” w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W procesie naboru złożono 221 wniosków. Wnioskowany projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu znalazł się na 1. miejscu wśród złożonych projektów z terenu woj. podkarpackiego.

Celem projektu jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, w oparciu o tematykę bioróżnorodności i działań sprzyjających jej poznaniu oraz zachowaniu.

Realizacja zadania pozwoli na aktywizację społeczności lokalnej w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpowszechnianie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających pozwoli na kształtowanie postaw proekologicznych. Projekt pozwoli podnieść ekologiczny poziom świadomości wśród mieszkańców, a tym samym powstaną optymalne warunki dla bioróżnorodności na terenie naszej gminy.

Projekt skierowany jest do otwartej grupy odbiorców. Do udziału zaproszeni zostaną dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Zaangażowanie szerokiego grona uczestników w projekt pozwoli na realizację zakładanego celu społecznego jakim jest walka z wykluczeniem grup defaworyzowanych oraz ponadpokoleniowa współpraca na rzecz ekologii.

Dworska Pasieka zostanie założona w parku przylegającym do Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Na terenie gminy nie sposób znaleźć bardziej korzystną lokalizację, która umożliwiłaby efektywną realizację zadania. Na terenie parku rosną miododajne drzewa i krzewy oraz drzewa owocowe, które zagwarantują spokój i bezpieczeństwo w funkcjonowaniu pasieki.

Pomysł i opracowanie wniosku: Edyta Serwatka, Adrian Skubisz.

Back to top