– I Powiatowe Święto Ziemniaka

AKTUALNOŚCI
W niedzielę 19 września w Izdebkach odbyło się I Powiatowe Święto Ziemniaka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna        w Izdebkach. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu powiatu brzozowskiego oraz gminy Nozdrzec, a w jego organizację włączył się Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu oraz bar Retro w Izdebkach.
I Powiatowe Święto Ziemniaka miało na celu m.in. podtrzymanie i promocję dziedzictwa kulinarnego pow. brzozowskiego, powstałego dzięki różnorodności etnicznej i narodowościowej obecnej na tych terenach. Motywem przewodnim wydarzenia był ziemniak, który jest jednym z podstawowych składników tradycyjnej sztuki kulinarnej regionu. To właśnie z tego warzywa Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego przygotowały potrawy konkursowe. Komisja konkursowa w składzie: Poseł na Sejm RP- Piotr Uruski, Wicestarosta Brzozowski- Jacek Adamski, Wójt Gminy Nozdrzec- Stanisław Żelaznowski i Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec- Adrian Skubisz, podjęła jednomyślną decyzję i przyznała wyróżnienie dla wszystkich obecnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Bardzo ważnym aspektem wydarzenia było uhonorowanie tradycyjnie kobiecych zrzeszeń z okazji 155. rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich na terenach Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie te organizacje stanowią ważny filar dla małych wiejskich społeczeństw oraz dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Z tej okazji były podziękowania, życzenia oraz gratulacje za prospołeczne działania, a każde Koło poza nagrodą za udział w Konkursie, otrzymało również pamiątkową statuetkę z okazji 155. rocznicy powstania KGW.
Wydarzenie zostało uatrakcyjnione przez występ nieformalnej grupy teatralnej z Hłudna, która na scenie przedstawiła obrzęd kiszenia kapusty, wzbogacony niezwykłym poczuciem humoru. Punktem kończącym wydarzenie był pokaz OSP Izdebki. Jednostka zaprezentowała nie tylko posiadany sprzęt, ale również działania odpowiadające na wypadki w gospodarstwie domowym.
Cieszymy się, że mimo niepogody udało zrealizować się to ważne i atrakcyjne wydarzenie. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku uda się nawiązać współpracę, której owocem będzie II Powiatowe Święto Ziemniaka.
Back to top