– Infrastruktura Domów Kultury 2022

AKTUALNOŚCI
Jest nam miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu po raz drugi znalazł się w gronie beneficjentów, do których trafi dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 34 000,00 złotych oraz dzięki udziałowi własnemu, zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy. Zadanie inwestycyjne pozwoli zwiększyć potencjał animacyjno- edukacyjny i pozytywnie wpłynie na rozwój naszej instytucji kultury. Zakupione elementy nagłośnienia pozwolą podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej oraz wpłyną pozytywnie na dostępność w odbiorze przekazywanych treści. Program Infrastruktura Domów Kultury finansowany jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytucją zarządzającą Programem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Opracowanie wniosku: Adrian Skubisz Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego: Ireneusz Gierula Przypomnijmy, że Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu był również beneficjentem ubiegłorocznej edycji programu Infrastruktura Domów Kultury. Środki zewnętrzne oraz udział własny pozwoliły na realizację zadania o wartości 40 023,00 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup m.in. sprzętu muzycznego (saksofony, skrzypce, klarnet, kontrabas, gitary, perkusja), który wykorzystywany jest do edukacji- nauki gry dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do skorzystania z proponowanej oferty edukacyjnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jest nam miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu po raz drugi znalazł się w gronie beneficjentów, do których trafi dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 34 000,00 złotych oraz dzięki udziałowi własnemu, zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy. Zadanie inwestycyjne pozwoli zwiększyć potencjał animacyjno- edukacyjny i pozytywnie wpłynie na rozwój naszej instytucji kultury. Zakupione elementy nagłośnienia pozwolą podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej oraz wpłyną pozytywnie na dostępność w odbiorze przekazywanych treści.

Program Infrastruktura Domów Kultury finansowany jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytucją zarządzającą Programem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Opracowanie wniosku: Adrian Skubisz
Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego: Ireneusz Gierula

Przypomnijmy, że Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu był również beneficjentem ubiegłorocznej edycji programu Infrastruktura Domów Kultury. Środki zewnętrzne oraz udział własny pozwoliły na realizację zadania o wartości 40 023,00 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup m.in. sprzętu muzycznego (saksofony, skrzypce, klarnet, kontrabas, gitary, perkusja), który wykorzystywany jest do edukacji- nauki gry dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do skorzystania z proponowanej oferty edukacyjnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Back to top