– Komunikat

AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Podkarpacki organizuje w tym roku 3 konkursy online w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C, które skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Są to:

1.konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,

2.konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”,  w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,

3.konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”.

Celem konkursów jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy  oraz w dołączonych Regulaminach.

Regulamin konkursu fotograficznego on-line pt. „Polska jest w nas”

Regulamin konkursu plastycznego on-line pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”

Regulamin konkursu wideo”Wywiad ze Świadkiem Historii”

 

 

Back to top