– “Losem rzuceni…” – prelekcja autorstwa dr. Krzysztofa Hajduka

AKTUALNOŚCI

?Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości?.  Mottem, które jest wskazówką dla nas Polaków, Agata Duda- prezes Stowarzyszenia ?Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko- Brzozowskiej? rozpoczęła uroczystość przeznaczoną dla mieszkańców Gminy Nozdrzec.

Odbyła się ona w Domu Strażaka w Warze 25 października br. w ramach realizacji projektu pt. ?Losem rzuceni… Pamięci mieszkańców Gminy Nozdrzec 1914-1921?.  Inicjatywa ta realizowana jest w zakresie projektu ?Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019? dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jej partnerem jest GOK w Nozdrzcu i ŚDS im. Anny        w Izdebkach.

Celem działania jest upamiętnienie osób z dzisiejszej Gminy Nozdrzec, które walczyły w I wojnie światowej, w Legionach Piłsudskiego, o Lwów oraz w wojnie polsko- bolszewickiej. Pośród nich znalazły się sylwetki wybitne, takie jak ks. Józef Pęcherek z Baryczy, który przynależał do parafii w Wesołej, por. Stanisław Szpiech z Wary, ks. kapelan major WP  Józef Żelaznowski. Za służbę na rzecz odradzającej się Ojczyzny otrzymali najwyższe odznaczenia państwowe. Postaci te przybliżył dr Krzysztof Hajduk. Opisał także działania wojenne na terenie gminy w latach 1914-1915.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Niektórzy z nich do dzisiaj przechowują stare fotografie, na których widnieją ich przodkowie biorący udział w wydarzeniach wojennych sprzed 100 lat. ?Ocalenie od zapomnienia? ich bliskich wywołuje radość i poczucie dumy.

Po prelekcji miejscowy poeta Józef Cupak zaprezentował własne wiersze,               w których z dumą opiewa ? nasze korzenie?.

Na zakończenie tej miłej uroczyści Agata Duda podziękowała wolontariuszom za duży wkład pracy włożony w przygotowanie przedsięwzięcia. Wyraziła również wdzięczność OSP w Warze za udostępnienie sali i paniom z KGW w Warze za pomoc w przygotowaniu inicjatywy.

Poinformowano także, że na początku grudnia br. również w Domu Strażaka w Warze będzie miała miejsce promocja publikacji autorstwa Agaty Dudy i dr. Krzysztofa Hajduka pt. ?Losy mieszkańców Gminy Nozdrzec w latach 1914-1921″,
na którą zaproszono zebranych.

Agata Duda

Back to top