– “Wianki nad Sanem”

AKTUALNOŚCI

My, Słowianie…

zorganizowaliśmy 23 czerwca br. imprezę  plenerową ?Wianki nad Sanem?          w Siedliskach będącą interaktywną formą wypoczynku, tak odległą od rozrywek cyfrowych oraz komercji, która nas zalewa. Wydarzenie kulturalne związane było ściśle z tradycją naszych słowiańskich przodków. Dzięki  grupie odtwórstwa historycznego ze Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera ze Stobiernej k. Dębicy mieliśmy okazję poznać dawne obrzędy i rzemiosła, takie jak: garncarstwo, odlewnictwo, łucznictwo i smaki kuchni słowiańskiej.  Warsztatom towarzyszyły legendarne opowieści snute przy pieczonych na ogniu podpłomykach , przy skrzypiącym kole garncarskim, przy wiciu wianków czy skwierczących odlewach z cyny. Pokaz walk wojów słowiańskich zafascynował nie tylko najmłodszych, podobnie jak nauka strzelania i turniej łuczniczy, tańce słowiańskie  i skoki przez ogień. Tę żywą lekcję historii zakończyliśmy barwnym korowodem z pochodniami  i spławieniem wianków w nurcie Sanu.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura Interwencje 2019 zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.

Back to top