– Narodowe Czytanie

AKTUALNOŚCI
17 października 2022 r., Biblioteka Publiczna w Izdebkach przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. św. Jadwigi Królowej Polski zorganizowała lokalną wersję wspólnego czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacnianie poczucia narodowej.
We wspólnym spotkaniu uczniowie klas VII – VIII a za zarazem czytelnicy biblioteki oraz nauczyciele odczytali    ,, Powrót taty ” , ,, Pani Twardowska ”i ,, Świtezianka ”. Podczas akcji odczytany został list Prezydenta RP skierowany do Rodaków z tej okazji.
Dziękujemy wszystkim za aktywność w promowaniu jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej i za to, że zechcieli pozostawić na chwilę swoje obowiązki dla kultury. To był bezcenny czas obcowania z klasyką literatury polskiej. Lekturą do Narodowego Czytania w przyszłym roku jest powieść “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.???
Back to top