Narodowe Czytanie w Nozdrzcu

Tradycją lat ubiegłych Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu zaprosiła młodych Czytelników na wspólne czytanie wybranych przez Parę Prezydencką Nowel polskich. W ósmej edycji Narodowego Czytania znalazły się następujące tytuły: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, Dym – Maria Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, Orka – Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski. 20 września od godz.8.00 do 13.30 uczniowie klas od V-VIII doświadczali radości, jaką daje wspólne czytanie-odkrywając piękno i aktualność Nowel polskich.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST