– Narodowe Czytanie w Nozdrzcu

AKTUALNOŚCI

Tradycją lat ubiegłych Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu zaprosiła młodych Czytelników na wspólne czytanie wybranych przez Parę Prezydencką Nowel polskich. W ósmej edycji Narodowego Czytania znalazły się następujące tytuły: Dobra pani ? Eliza Orzeszkowa, Dym ? Maria Konopnicka, Katarynka ? Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) ? Bruno Schulz, Orka ? Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony? ? Stefan Żeromski, Sachem ? Henryk Sienkiewicz, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) ? Henryk Rzewuski. 20 września od godz.8.00 do 13.30 uczniowie klas od V-VIII doświadczali radości, jaką daje wspólne czytanie-odkrywając piękno i aktualność Nowel polskich.

Back to top