– Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

AKTUALNOŚCI

Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania, bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza                             i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Bibliotekarze i Pracownicy bibliotek !

Z okazji naszego wspólnego święta życzymy Wam samych sukcesów, wielu radości i zadowolenia z trudnej często pracy, zrozumienia i docenienia Waszego zaangażowania i wysiłku. To dzięki Waszym inicjatywom biblioteki są tak ważnym miejscem – nie tylko edukacji, ale spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych zainteresowań i pasji.

A Czytelnikom naszych bibliotek życzymy wielu wspaniałych książek i pomocnych, życzliwych bibliotekarzy…

Back to top