– Projekt “Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

Celem projektu jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Zachęcamy dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Kto może brać udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat

Uczestnik  kursu pozna popularne platformy i interaktywne narzędzia wspomagające edukację. Zapozna się z metodami i dobrymi praktykami samoorganizacji grup mentoringowych do nieformalnego uczenia się. Dodatkowo rozszerzy wiedzę o zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.siecnakulture.pl

 

Back to top