– Prom Do Kultury

AKTUALNOŚCI
Ostatnie dwa dni to cykl wstępnych spotkań rozpoczynających zadanie "Prom Do Kultury". Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. W ten sposób rozpoczęła się współpraca animatorki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nozdrzcu oraz zespołem badawczym z Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Efektem nawiązanej współpracy będzie tworzenie lokalnej diagnozy potrzeb, późniejsza organizacja konsultacji społecznych oraz wybór i przygotowanie oddolnych inicjatyw. Realizacja poszczególnych etapów zakończy I etap realizowanego projektu. Animatorką, która wspólnie z nami wypłynie w rejs "Promem Do Kultury" jest p. Małgorzata Wójcik, kier. Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Jest ekspertem wspierającym merytorycznie i fachowo naszą instytucję kultury w realizacji zadania. Spotkania miały na celu zmotywowanie zespołu instytucji kultury do udziału w zadaniu, wypracowanie ogólnej formy współpracy oraz zaprezentowanie idei programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. W spotkaniach wziął udział Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski oraz Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Uruski, który od samego początku wyraża zainteresowanie realizowanym zadaniem- Bardzo ważne spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń związanych z realizacją programu. Szczególnie istotne jest wykorzystanie oddolnego potencjału naszych mieszkańców, który często drzemie ukryty, a teraz dzięki programowi będzie można go uruchomić. Gratuluję serdecznie inicjatywy pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Edycie Serwatka, Przewodniczącemu Rady Gminy Nozdrzec Adrianowi Skubiszowi oraz Wójtowi Gminy Nozdrzec Stanisławowi Żelaznowskiemu. Myślę, że przy tak pozytywnym zaangażowaniu władz gminy i instytucji kultury za niedługo będziemy realizować kolejne programy, czego z całego serca życzę- Poseł na Sejm RP Piotr Uruski. Obecność wicestarosty brzozowskiego Jacka Adamskiego, który w przeszłości jako dyrektor instytucji kultury również realizował program DK+, pozwoliła na utwierdzenie się w słuszności realizowanego zadania. W ramach wstępnego spaceru badawczego, zaprosiliśmy do współpracy Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Dziękujemy za owocną rozmowę kierownik ŚDS, p. Katarzynie Dyrda oraz za wyrażenie chęci współdziałania przy realizacji zadania. Przypomnijmy, że na rejs "Promem Do Kultury" zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nozdrzec. Zapraszamy do odwiedzenia i "polubienia" strony FB projektu "Prom Do Kultury", gdzie systematycznie będą umieszczane istotne informacje nt. zadania

Ostatnie dwa dni to cykl wstępnych spotkań rozpoczynających zadanie “Prom Do Kultury”. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

W ten sposób rozpoczęła się współpraca animatorki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nozdrzcu oraz zespołem badawczym z Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Efektem nawiązanej współpracy będzie tworzenie lokalnej diagnozy potrzeb, późniejsza organizacja konsultacji społecznych oraz wybór i przygotowanie oddolnych inicjatyw. Realizacja poszczególnych etapów zakończy I etap realizowanego projektu.

Animatorką, która wspólnie z nami wypłynie w rejs “Promem Do Kultury” jest p. Małgorzata Wójcik, kier. Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Jest ekspertem wspierającym merytorycznie i fachowo naszą instytucję kultury w realizacji zadania.

Spotkania miały na celu zmotywowanie zespołu instytucji kultury do udziału w zadaniu, wypracowanie ogólnej formy współpracy oraz zaprezentowanie idei programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. W spotkaniach uczestniczył Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski oraz Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Uruski, który od samego początku wyraża zainteresowanie realizowanym projektem- Bardzo ważne spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń związanych z realizacją programu. Szczególnie istotne jest wykorzystanie oddolnego potencjału naszych mieszkańców, który często drzemie ukryty, a teraz dzięki programowi będzie można go uruchomić. Gratuluję serdecznie inicjatywy pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Edycie Serwatka, Przewodniczącemu Rady Gminy Nozdrzec Adrianowi Skubiszowi oraz Wójtowi Gminy Nozdrzec Stanisławowi Żelaznowskiemu. Myślę, że przy tak pozytywnym zaangażowaniu władz gminy i instytucji kultury za niedługo będziemy realizować kolejne programy, czego z całego serca życzę- Poseł na Sejm RP Piotr Uruski. Obecność wicestarosty brzozowskiego Jacka Adamskiego, który w przeszłości jako dyrektor instytucji kultury również realizował program DK+, pozwoliła na utwierdzenie się w słuszności realizowanego zadania.

W ramach wstępnego spaceru badawczego, zaprosiliśmy do współpracy Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Dziękujemy za owocną rozmowę kierownik ŚDS, p. Katarzynie Dyrda oraz za wyrażenie chęci współdziałania przy realizacji projektu. Przypomnijmy, że na rejs “Promem Do Kultury” zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nozdrzec.

Zapraszamy do odwiedzenia i “polubienia” strony FB projektu “Prom Do Kultury”, gdzie systematycznie będą umieszczane istotne informacje nt. zadania “Prom Do Kultury”.

Back to top