– Rodzinny konkurs plastyczny pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nozdrzec”

AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Nozdrzec. Organizatorem konkursu jest YVS Nozdrzec — podmiot, który na terenie naszej gminy realizuje działania w obszarze odnawialnych, niekopalnych źródeł energii — obejmujące energię wiatru. Adresatami konkursu są rodziny z terenu Gminy Nozdrzec, a patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Nozdrzec — Stanisław Żelaznowski.

Celem Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak energia wiatrowa, energia słoneczna, energia wodna, energia geotermalna, biomasa. Szerzenie świadomości społecznej w tematach związanych z zaletami korzystania z OZE, a także koniecznością zmian w zakresie produkcji energii w Polsce. To również nauka rozwijania wśród najmłodszych i ich rodzin wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem, wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody, dostrzegania jego niezwykłych detali i umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych. To także promocja oraz popularyzacja działań YVS Nozdrzec.

Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w trosce o ochronę otaczającego nas świata. Kształtuje prawidłowe postawy i zachowania dzieci oraz ich rodziców, dziadków co powiększa grono osób świadomie dbających o naturalne zasoby środowiska. Chcielibyśmy wobec tego dać dzieciom oraz ich rodzicom możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat ochrony środowiska jest dzieciom znany i warto tę wiedzę utrwalać także poprzez edukacyjne działania plastyczne.

Prace konkursowe należy dostarczyć placówki najbliższej Biblioteki Publicznej. Wszystkie prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 12 grudnia 2022 (poniedziałek), godz. 10:00.

Uwaga! Do każdej pracy powinien być dołączony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Regulaminu.

Regulamin konkursu do pobrania.

Back to top