– Rozstrzygnięcie Konkursu “Palma Wielkanocna”

AKTUALNOŚCI
W ostatnich dniach nastąpiło rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu “Palma Wielkanocna”.
Komisja konkursowa w składzie:
Grzegorz Hardulak – Przewodniczący Komisji
Edyta Serwatka – członek Komisji
Adrian Skubisz – członek komisji
oceniła zgłoszone do Konkursu prace zgodnie z ustalonym Regulaminem Konkursu.
Adresatami Konkursu byli mieszkańcy terenu Gminy Nozdrzec. Konkurs był jednoetapowy. Celem Konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej, przekaz wartości i tradycji w rodzinie oraz integracja społeczności lokalnej.
Na Konkurs zgłoszono 20 palm.
Komisja konkursowa wyłoniła finalistów Konkursu w następujących kategoriach:
Prace indywidualne:
Zofia Łukaszyk – I miejsce
Dawid Czubski – I miejsce
Laura Jedynak – II miejsce
Natalia Owsiana – II miejsce
Emilia Łukaszyk – III miejsce
Daria Kijowska – III miejsce
Dawid Boroń – II miejsce
Wyróżnienie:
Kacper Bieńko
Oliwier Chlebik
Kacper Szerszeń
Za udział:
Maksymilian Baran
Lena Baran
Julia Telega
Prace Rodzinne:
Rodzina Kocyła – I miejsce
Rodzina Marszałek – II miejsce
Rodzina Kuźmik – III miejsce
Wyróżnienie:
Rodzina Wojdanowskich
Rodzina Jaczewskich
Prace grupowe:
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach – I miejsce
Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Siedliskach – I miejsce
O miejscu i terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.
Back to top