– Rozstrzygnięcie konkursu

AKTUALNOŚCI
W ostatnich dniach nastąpiło rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu “Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa- Nozdrzec 2020”.
Komisja konkursowa w składzie:
Beata Piskorek – Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Habrat – członek komisji
Marzena Wojewoda – członek komisji
oceniła zgłoszone do Konkursu prace zgodnie z ustalonym Regulaminem Konkursu.
Adresatami Konkursu były wszystkie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Nozdrzec. Konkurs był jednoetapowy. Celem konkursu było podtrzymanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych, doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia, rozwijanie zmysłu estetycznego, ujawnienie inwencji twórczej oraz integracja członków rodzin.
Na Konkurs zgłoszono 10 szopek.
Decyzją Komisji wszystkie szopki zajęły miejsca I- III.
Szopka Rodziny Marszałek- I miejsce
Szopka Rodziny Bednarczyk- I miejsce
Szopka Rodziny Gładysz- II miejsce
Szopka Rodziny Wasieńczak- II miejsce
Szopka rodziny Misteckich- II miejsce
Szopka Rodziny Gierula- II miejsce
Szopka Rodziny Pyś- II miejsce
Szopka Rodziny Cupak- III miejsce
Szopka Rodziny Duda- III miejsce
Szopka Rodziny Szewczyk- III miejsce
O miejscu i terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.
Back to top