– Szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

AKTUALNOŚCI
W ostatnich dniach pracownicy naszej instytucji kultury wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury-Operatora programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Było to pierwsze z dwóch bezpłatnych szkoleń, którego celem było budowanie kompetencji w zakresie projektowania oferty programowej on- line. Uczestnicy szkolenia poznali dobre praktyki, metody i techniki projektowania angażujących działań animacyjnych i edukacyjnych on-line, dostępnych dla różnych grup odbiorców. Szkolenie służyło również omówieniu wybranych narzędzi on-line do aktywizacji uczestników, ułatwiających pracę z grupą. Przypomnijmy, że wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury", finansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, znalazł się w gronie 200. pozytywnie rozpatrzonych wniosków, spośród 1221. złożonych aplikacji. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 119 000,00 złotych przy wkładzie własnym pochodzącym z dotacji budżetu gminy Nozdrzec w kwocie 37 266,00 złotych pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań animacyjnych oraz edukacyjnych on- line. Ponadto udział w programie pozwala pracownikom naszej instytucji kultury na udział w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje. Pomysł i opracowanie wniosku: Adrian Skubisz.

W ostatnich dniach pracownicy naszej instytucji kultury wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury-Operatora programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Było to pierwsze z dwóch bezpłatnych szkoleń, którego celem było budowanie kompetencji w zakresie projektowania oferty programowej on- line. Uczestnicy szkolenia poznali dobre praktyki, metody i techniki projektowania angażujących działań animacyjnych i edukacyjnych on-line, dostępnych dla różnych grup odbiorców. Szkolenie służyło również omówieniu wybranych narzędzi on-line do aktywizacji uczestników, ułatwiających pracę z grupą.

rzypomnijmy, że wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu w ramach programu “Konwersja cyfrowa domów kultury”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, znalazł się w gronie 200. pozytywnie rozpatrzonych wniosków, spośród 1221. złożonych aplikacji. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 119 000,00 złotych przy wkładzie własnym pochodzącym z dotacji budżetu gminy Nozdrzec w kwocie 37 266,00 złotych pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań animacyjnych oraz edukacyjnych on- line. Ponadto udział w programie pozwala pracownikom naszej instytucji kultury na udział w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje.

Pomysł i opracowanie wniosku: Adrian Skubisz.

 

Back to top