– Warsztaty „Z życia pszczół”

AKTUALNOŚCI
W ostatnim czasie odbył się cykl warsztatów w związku z realizacją programu "Dworska Pasieka". Projekt realizowany jest dzięki grantowi finansowemu z Fundusz Naturalnej Energii . Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”. Odbiorcami warsztatów były dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Praca w grupach przy budowie uli sprzyjała aktywizacji oraz integracji społeczności lokalnej. Podczas warsztatów zadbano o przekazanie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, co pozwoli nam wszystkim na bliskie i świadome obcowanie z naturą. Ule gotowe- czekamy tylko na lokatorów. Warsztaty "Kochajmy Pszczoły" oraz te z Światowego Dnia Pszczoły pozwoliły dzieciom i młodzieży szkolnej poszerzyć wiedzę m.in na temat ekologii oraz bioróżnorodności. Działanie to pozwoliło na kształtowanie proekologicznych postaw oraz zwiększyć wrażliwość względem otaczającego nas piękna przyrody. Na zakończenie warsztatów wszyscy wzięli udział w wykonaniu świec z wosku pszczelego. Mamy nadzieję, że realizacja zadania "Dworska Pasieka" poprzez możliwość udziału w atrakcyjnych warsztatach edukacyjnych i pozwoli osiągnąć wymierne efekty dla funkcjonowania zapylaczy, w tym pszczół.

W tym tygodniu zrealizowane zostały warsztaty pn. „Z życia pszczół”, które przeprowadzono dla realizacji zadania „Dworska Pasieka”.

Celem spotkań było omówienie zasad i terminów prac w pasiece. Mieszkańcy zostali zapoznani z roślinnością miododajną i pyłkodajną, z podziałem na rodzaj roślin, termin siewu i czas kwitnięcia. Uczestnikom warsztatów wykazano degradujący wpływ na środowisko, bioróżnorodność oraz funkcjonowanie zapylaczy przez postępującą chemizację rolnictwa oraz niewłaściwe zastosowanie środków ochrony roślin i pestycydów. Ponadto uczestnicy mieli okazję spróbowania pyłku pszczelego oraz zaobserwowania pszczół w specjalnym szklanym ulu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali nasiona roślin miododajnych.

Warsztaty były realizowane m.in. przez p. Monika Ostęp- Chęć, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych I Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadającą tytuł zawodowy pszczelarza oraz kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie- mgr inż. Tomasza Bartnickiego. Udział specjalistów w zakresie biologii, funkcjonowania zapylaczy, bioróżnorodności, usług ekosystemowych oraz rolnictwa, pozwolił na efektywną realizację działania związanego z realizacją projektu „Dworska Pasieka”.

Czym jest „Dworska Pasieka”?

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu złożył projekt autorstwa Dyr. GOK Edyty Serwatka i Adriana Skubisza w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W procesie naboru złożono 221 wniosków. Wnioskowany projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu znalazł się na 1. miejscu wśród złożonych projektów z terenu woj. podkarpackiego.
Celem projektu jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, w oparciu o tematykę bioróżnorodności i działań sprzyjających jej poznaniu oraz zachowaniu. Realizowany projekt pozytywnie wpływa na aktywizację społeczności lokalnej w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpowszechnianie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających pozwala na kształtowanie postaw proekologicznych. Zadanie ma również na celu podnieść ekologiczny poziom świadomości wśród mieszkańców, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków dla bioróżnorodności na terenie naszej gminy.
Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.
W tym tygodniu zrealizowane zostały warsztaty pn. „Z życia pszczół”, które przeprowadzono dla realizacji zadania „Dworska Pasieka”.  Celem spotkań było omówienie zasad i terminów prac w pasiece. Mieszkańcy zostali zapoznani z roślinnością miododajną i pyłkodajną, z podziałem na rodzaj roślin, termin siewu i czas kwitnięcia. Uczestnikom warsztatów wykazano degradujący wpływ na środowisko, bioróżnorodność oraz funkcjonowanie zapylaczy przez postępującą chemizację rolnictwa oraz niewłaściwe zastosowanie środków ochrony roślin i pestycydów. Ponadto uczestnicy mieli okazję spróbowania pyłku pszczelego oraz zaobserwowania pszczół w specjalnym szklanym ulu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali nasiona roślin miododajnych.  Warsztaty były realizowane m.in. przez p. Monika Ostęp- Chęć, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych I Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadającą tytuł zawodowy pszczelarza oraz kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie- mgr inż. Tomasza Bartnickiego. Udział specjalistów w zakresie biologii, funkcjonowania zapylaczy, bioróżnorodności, usług ekosystemowych oraz rolnictwa, pozwolił na efektywną realizację działania związanego z realizacją projektu „Dworska Pasieka”.  Czym jest „Dworska Pasieka”?  Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu złożył projekt autorstwa Dyr. GOK Edyty Serwatka i Adriana Skubisza w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W procesie naboru złożono 221 wniosków. Wnioskowany projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu znalazł się na 1. miejscu wśród złożonych projektów z terenu woj. podkarpackiego. Celem projektu jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, w oparciu o tematykę bioróżnorodności i działań sprzyjających jej poznaniu oraz zachowaniu. Realizowany projekt pozytywnie wpływa na aktywizację społeczności lokalnej w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpowszechnianie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających pozwala na kształtowanie postaw proekologicznych. Zadanie ma również na celu podnieść ekologiczny poziom świadomości wśród mieszkańców, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków dla bioróżnorodności na terenie naszej gminy.       Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.
Back to top