– Wojewódzki konkurs “Bajką do mnie mów” rozstrzygnięty!

AKTUALNOŚCI

Młodziutkie czytelniczki Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu, Laura Kozdroń i Amelia Łach z pomocą rodziców, zdobyły nagrody rzeczowe w wojewódzkim konkursie dla dzieci i młodzieży za napisanie oraz zilustrowanie bajek. Organizatorami były: Stowarzyszenie Inspiracji i rozwoju PERSPEKTYWA oraz Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL . Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w podobnych akcjach organizowanych przez biblioteki na terenie naszej gminy, ponieważ służą one rozwojowi intelektualnemu oraz  pozwalają na pozytywne efekty wychowawcze i dają przyjemność obu stronom ze wspólnego spędzania czasu,   a także promują czytelnictwo oraz kompetencje społeczne dzieci. Powyższe zadanie współfinansowane było z budżetu Województwa Podkarpackiego-Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Back to top