– XX Tydzień Bibliotek

AKTUALNOŚCI

Trzeci dzień za nami, który upłynął w bardzo miłej i twórczej atmosferze. Max oraz przedszkolaki w Bibliotece Publicznej w Warze sprawdzali swój zmysł smaku po wspólnym czytaniu książeczki pt:”Węch i smak”. W Bibliotece Publicznej w Wesołej odbyły się warsztaty tworzenia zakładek do książek oraz zajęcia taneczne, natomiast w Bibliotece Publicznej w Izdebkach odbyło się spotkanie autorskie z Panem Józefem Cupakiem.☺️???

Back to top