– Zaproszenie

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Publiczna w Izdebkach zaprasza uczniów od kl. 0 do kl. 3 ze SP nr 2 i SP nr 4 w Izdebkach wraz z rodzicami oraz dyrektorów szkół i wychowawców na teatr ,, Maska ” , spektakl pt. ,, Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach ” , który będzie 18 stycznia 2017 r. o godz. 14 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Izdebkach .

Back to top