– Orkiestra Dęta

AKTUALNOŚCI

 

Pod koniec 1981 roku z inicjatywy Pana Stanisława Toczka  – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu – rozpoczęła działalność Orkiestra Dęta.  Dyrygentem i współzałożycielem a zarazem duszą całego zespołu, od samego początku po dzień dzisiejszy jest Eugeniusz Kwolek , który tak opisuje jej początki:

Na ośmiu instrumentach pozostałych po przedwojennej orkiestrze parafialnej, które udało się wyremontować , zacząłem prowadzić naukę gry. W następnych latach, w miarę posiadanych środków finansowych dokupowaliśmy najpotrzebniejsze instrumenty, stąd też, z każdym rokiem przybywało więcej chętnych do nauki gry. Jest to amatorska Orkiestra Dęta zrzeszająca młodzież jak i dorosłych, którzy chętnie angażują się w działalność społeczną nie otrzymując przy tym żadnego wynagrodzenia. W uzupełnionym składzie Orkiestra występowała w corocznym zjeździe orkiestr dętych , którego pomysłodawcą i organizatorem był Nozdrzecki Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszy zjazd odbył się w 1996 roku. Od tamtej pory organizowany był przez Gminne Ośrodki Kultury działające w ramach Związku Gmin Brzozowskich. Sukcesem orkiestry było zdobycie III miejsca podczas VI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Brzozowie w 1997 roku. Orkiestra występowała gościnnie podczas II Zjazdu PSL w Rzeszowie (w 2003 roku), brała udział w Wojewódzkim Święcie Ludowym, które odbyło się w Nozdrzcu w 2004 roku oraz w uroczystościach z okazji rocznicy powstania Armii Krajowej w Nowym Żmigrodzie. Orkiestra swoim bogatym i różnorodnym repertuarem (pieśni marszowe i religijne) uświetnia wszystkie uroczystości gminne organizowane z okazji świąt państwowych, narodowych i parafialnych. Uczestniczyła w obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja w Izdebkach. Jej występy są stałym elementem wszystkich uroczystości strażackich, m.in. gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, uroczystości jubileuszowych, kościelnych itp.

Back to top