– 37 Wąglański Maj Poezji

AKTUALNOŚCI

37 WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI to konkurs, którego celem jest skupienie wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Konkurs ten to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego                   i polonijnego świata oraz podniesienie ich prestiżu i wizerunku wśród tzw. Małych Ojczyznach, a także jest promowanie pięknej, tradycyjnej polskiej poezji rymowanej oraz współczesnej białej zrozumiałej dla każdego miłośnika poezji. Jest doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń poetów. Końcowym owocem zmagań konkursowych jest wydanie książki z nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Miło jest nam poinformować, że na 37 Wąglański Maj Poezji, spośród 329 uczestników z 15 krajów m.in. Austrii, Kanady, Niemiec oraz Anglii, Argentyny, Czech, Francji, Norwegii, Szwecji, USA, Węgier       i Włoch, Pan Józef Cupak zajął II miejsce w kategorii Poezji rymowanej już po raz kolejny. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Back to top