– Koła Gospodyń Wiejskich

AKTUALNOŚCI
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Hłudnie
Dom Strażaka 22
Przewodnicząca: Zdzisława Baran
Numer telefonu:

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach
Dom Strażaka 69
Przewodnicząca: Anna Skórska
Numer telefonu: 606346377

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Izdebki-Rudawiec
Dom Strażaka 699
Przewodnicząca: Danuta Czaja
Numer telefonu: 134399573

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
Dom Strażaka 79
Przewodnicząca: Henryka Fień
Numer telefonu: 502444582

Koło Gospodyń Wiejskich w Nozdrzcu
Dom Strażaka 63
Przewodnicząca: Janina Milczanowska
Numer telefonu: 781073680

Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołej
Dom Ludowy 301
Przewodnicząca: Zofia Główka
Numer telefonu: 134398488

Koło Gospodyń Wiejskich w Warze
Dom Strażaka 221
Przewodnicząca: Joanna Jaczewska
Numer telefonu: 601 253 618
_____________________________
Koło Gospodyń Wiejskich Huta Poręby
Dom Strażaka 5
Przewodnicząca: Ewa Toczek
Numer telefonu: 501266689

Back to top