Koła Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Hłudnie
Dom Strażaka 22
Przewodnicząca: Krystyna Toczek
Numer telefonu: 134398717
____________________________
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach
Dom Strażaka 69
Przewodnicząca: Mieczysława Wojdanowska
Numer telefonu: 134399399
____________________________
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Izdebki-Rudawiec
Dom Strażaka 699
Przewodnicząca: Danuta Czaja
Numer telefonu: 134399573
____________________________
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
Dom Strażaka 79
Przewodnicząca: Henryka Fień
Numer telefonu: 502444582
_____________________________
Koło Gospodyń Wiejskich w Nozdrzcu
Dom Strażaka 63
Przewodnicząca: Anna Starzak
Numer telefonu: 134398122
_____________________________
Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołej
Dom Ludowy 301
Przewodnicząca: Zofia Główka
Numer telefonu: 134398488
_____________________________
Koło Gospodyń Wiejskich w Warze
Dom Strażaka 221
Przewodnicząca: Teresa Bobola
Numer telefonu: 134398841
_____________________________
Koło Gospodyń Wiejskich Huta Poręby
Dom Strażaka 5
Przewodnicząca: Ewa Toczek
Numer telefonu: 501266689