Józef Cupak

Józef Cupak urodzony w 1955 roku, rolnik zamieszkały w miejscowości Wara.
Już od najmłodszych lat przejawiał talent do pisania, co zresztą chętnie udowadniał podczas lekcji języka polskiego. Początkowo pisał jedynie dla siebie, do tzw. „szuflady”, z czasem jego twórczość zaczęto publikować, co przyniosło mu szereg nagród i wyróżnień. Na łamach miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie” wiersze Józefa Cupaka ukazują się od 1997 roku. Właśnie na łamach tego pisma debiutował, publikując następnie w Brzozowskiej Gazecie Powiatowej i wydając dwa tomiki wierszy zatytułowane „Stoję i słucham szumu wierzb nad Sanem” oraz „Jeszcze mi wiosną się nacieszyć dajcie”. Poezja jego ma kilka nurtów: liryka, satyra, wiersze religijne, refleksyjne, patriotyczne i tzw. okolicznościowe. Stosuje regularne rymy, rytmy, a wiersze jego niosą zawsze jakąś naukę życiową. Pisze o człowieku, jego życiu, troskach i radościach. Podnosi więc w utworach tematy ważne i błahe, które składają się na naszą rzeczywistość.

W latach 1998 i 1999 uczestniczył w V i VI Międzynarodowym Spotkaniu Poetów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie. W roku 1999 w konkursie jednego wiersza zdobył II miejsce. Utwory Józefa Cupaka znalazły się w tomikach poetyckich „Wrzeciono 98”
i „Wrzeciono 99”. W XIX Międzynarodowym Konkursie Poezji „Szukamy talentów wsi” Opoczno 1999 zdobył wyróżnienie wśród 610 poetów z 30 krajów, a jego trzy zwycięskie utwory zamieszczone zostały w tomie poetyckim „Panu Jezusowi na 2000 urodziny”.
Udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Przywidzu (woj. Pomorskie) był kolejnym jego sukcesem. Pan Józef jest m.in. laureatem nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego i Starosty Brzozowskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej a w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Poezji uzyskał tytuł MISTRZA  –
w kategorii „Szukamy Talentów wsi” za co otrzymał Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od tego czasu stał się niejako artystycznym ambasadorem Gminy Nozdrzec, reprezentując ją na wielu ogólnopolskich i regionalnych przeglądach i konkursach poetyckich Wyróżniony został za wiersze jedne z ciekawszych we współczesnej literaturze ludowej.
W 2014 roku przyznano Panu Józefowi tytuł „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” a w 2017  tytuł „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” W 2016r. ukazała się książka pt. ”Bogu, ludziom i ziemi” będąca podsumowaniem jego twórczości.

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST