– CANTATE DEO – III Festiwal Kolęd i Pastorałek

AKTUALNOŚCI

W dniu 21 stycznia 2018 r. w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbył się III Festiwal Kolęd i Pastorałek ?CANTATE DEO? organizowany przez Wójta Gminy Antoniego Gromalę, Księdza Proboszcza Janusza Marszałka, Akcję Katolicką, ?Caritas?             i Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu. Koncert poprzedziły występy dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Nozdrzec: Kinga Dobosz           i Kamila Owsiana z Izdebek, Nikola Sawczak i Jakob Dzik z Nozdrzca. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały również: Schola i Chór Parafialny z Nozdrzca, Schola przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, Chór Parafialny    z Dynowa, Aleksandra Skotnicka z Nozdrzca, Zespół Folklorystyczny ?Łopienka?    z Cisnej oraz Zespół ?Tres Reyos Magos?. Wykonawcy byli nagradzani brawami przez licznie zgromadzoną publiczność złożoną z mieszkańców Nozdrzca              i terenu całej Gminy. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe, słodycze, statuetki i pamiątkowe dyplomy.

Back to top