– Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów w Gminie Nozdrzec

AKTUALNOŚCI
Gmina Nozdrzec znalazła się wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów, w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć pozytywne efekty w postaci wyrównania szans w dostępie do infrastruktury sportowej w miejscowościach, które nie posiadają krytej pływalni. Istotnym celem projektu jest również walka z wykluczeniem dzieci z terenów wiejskich, korygowanie wad postaw oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Dziękujemy za zwrócenie uwagi o możliwości złożenia stosownego wniosku Posłowi na Sejm RP, Panu Piotrowi Uruskiemu. Pomysł i opracowanie wniosku: Edyta Serwatka, Adrian Skubisz.

Gmina Nozdrzec znalazła się wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów, w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Realizacja zadania pozwoli osiągnąć pozytywne efekty w postaci wyrównania szans w dostępie do infrastruktury sportowej w miejscowościach, które nie posiadają krytej pływalni. Istotnym celem projektu jest również walka z wykluczeniem dzieci z terenów wiejskich, korygowanie wad postaw oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi o możliwości złożenia stosownego wniosku Posłowi na Sejm RP, Panu Piotrowi Uruskiemu.

Pomysł i opracowanie wniosku: Edyta Serwatka, Adrian Skubisz.

Back to top