– Gmina Nozdrzec – Przewodnik

AKTUALNOŚCI

Gmina Nozdrzec-. Przewodnik – to kompendium o gminie skierowane przede wszystkim dla turystów. Przedstawiona w nim została krótka charakterystyka gminy, .jej przyroda i historia poszczególnych miejscowości. Przewodnik zawiera informacje istotne dla osób odwiedzających gminę ale również dla samych mieszkańców. Osoby, które są zainteresowane posiadaniem publikacji mogą sobie pobrać wersję elektroniczną.

Publikacja do pobrania:

GMINA NOZDRZEC PRZEWODNIK

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Back to top