– Karnawał, zapusty, ostatki w naszej tradycji

AKTUALNOŚCI

Pod takim tytułem dnia 23.02.2017 r. realizowano projekt środowiskowo ? edukacyjny, który był przeznaczony dla uczniów SP w Hłudnie. Organizatorami projektu były panie z ZS w Hłudnie: Agata Duda, Helena Gładysz i Barbara – Skarbek Kostka oraz pani Irena Kipisz z Biblioteki Publicznej w Hłudnie. W realizację pomysłu zostały włączone instytucje i organizacje działające na terenie naszej miejscowości, gminy i powiatu. Są to: SP i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Biblioteka Publiczna w Hłudnie i Nozdrzcu, KGW, OSP, GOK w Nozdrzcu  i   Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Celem projektu było pokazanie młodzieży, jakie zwyczaje towarzyszyły naszym przodkom podczas karnawału. Projekt był podzielony na kilka etapów. Jednym z nich były warsztaty kulinarne, podczas których uczniowie, którzy zgłosili chęć wzięcia w nim udziału, przyglądali się procesowi  przygotowania ciasta na pączki, faworki i róże karnawałowe, a następnie je wycinali. Warsztaty kulinarne  odbywały się w kuchni na terenie domu strażaka pod czułą opieką pani Ireny Kipisz z biblioteki w Hłudnie, mam- członkiń KGW i pani Agaty Dudy. Efekt pracy był imponujący. Na półmiskach leżały pięknie wyrośnięte, pachnące i kuszące pączki, którym towarzyszyły niemniej dostojne faworki i róże karnawałowe. Na degustację należało jeszcze poczekać. Kolejna grupa uczniów z klasy V szkoły podstawowej i I gimnazjum pod opieką pani Bogumiły Skotnickiej, wzięła udział w pogadance przeprowadzonej przez panią Krystynę Toczek- przewodniczącej KGW w Hłudnie. Dzieci obejrzały ciekawe eksponaty  zgromadzone w Izbie Pamięci w Domu Strażaka w Hłudnie. Trzecim etapem realizowanego projektu była barwna opowieść pani Agnieszki Adamskiej z Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie na temat zwyczajów karnawałowych naszych przodków. W ramach tego projektu również w Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu odbyło się spotkanie poświęcone tradycjom karnawałowym. Skąd się wziął karnawał? Jakie były najstarsze tradycje karnawałowe w Polsce? Jak podczas karnawału bawili się i czym raczyli nasi przodkowie? Na te i wiele innych pytań uczniowie szukali odpowiedzi w literaturze podczas ?Spotkania zapustowego? dla dzieci z klasy IV i V  w Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu. Panie z KGW przeprowadziły kuchenne miniwarsztaty dla młodych czytelników związane tematycznie z tradycją Tłustego Czwartku. Powstały pyszne pączki, które smakowały wyśmienicie. Zabawa była doskonała i połączyła pokolenia. Sporo emocji dzieciom przysporzyło wykonywanie faworków czy oponek. Wspólne i owocne wysiłki zakończył słodki poczęstunek.

 

Back to top