– Mikołajkowe Debiuty 2021

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w gminnych eliminacjach konkursu wokalnego Mikołajkowe Debiuty. Jest to już XXVI edycja Konkursu Piosenki Polskiej organizowanej przez Brzozowski Dom Kultury. Jak co roku finałowe przesłuchania poprzedzają eliminacje na szczeblu poszczególnych gmin pow. brzozowskiego.

Adresatami Mikołajkowych Debiutów są dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III. Prawo zgłoszenia uczestnika do kwalifikacji gminnych mają wyłącznie szkoły z terenu gminy Nozdrzec. Każda szkoła, w której suma uczniów nie przekracza 120. osób ma prawo zgłosić maksymalnie 4. uczestników, natomiast szkoły z większą liczbą podopiecznych mogą zgłosić maksymalnie 8. wykonawców. Spośród zgłoszonych uczestników kwalifikacji gminnych, do koncertu finałowego zostaną wyłonione 4. osoby- 2. osoby z kategorii wiekowej do 7. lat (kl.0 – I) oraz 2. osoby z kategorii powyżej 7. roku życia (kl. I – III).

Eliminacje odbędą się 01.12.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nozdrzcu od godziny 10:00. Każdy wykonawca występuje z akompaniamentem nagranym na płytę CD (jeden utwór). Zgłoszenia (skany w pliku pdf) prosimy przesyłać na adres e-mail: goknozdrezc@op.pl do 6 listopada br. W razie trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID- 19 kwalifikacje zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, na podstawie nagranych (mp3) prezentacji. W takiej sytuacji o szczegółach zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Karta Zgłoszeniowa- XXVI Mikołajkowe Debiuty 2021

Back to top