– Patroni roku 2021

AKTUALNOŚCI
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 roku, patronami 2021 roku zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. Jest to również rok Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.
Wybór patronów związany jest ze zbliżającymi się rocznicami i wydarzeniami literackimi. Każda z postaci zasługuje na szczególne wspomnienie oraz uhonorowanie najważniejszych zasług. Co tydzień będziemy przedstawiać Państwu sylwetkę jednego z patronów. W ten sposób chcemy również upowszechnić czytelnictwo wśród społeczności lokalnej oraz zachęcić Państwa do odwiedzenia naszych bibliotek .
W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema. Pisarz uznany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.
Utwory Lema można roboczo podzielić na kilka grup. Po zapomnianych już dziś opowiadaniach oraz po wczesnych, optymistycznych        w wymowie powieściach (przez samego pisarza krytykowanych później jako “socrealistyczne”), w latach 60. Lem stworzył dzieła mające najwięcej wspólnego z kanoniczną formą fantastyki naukowej, a przy okazji wprowadzające w ten gatunek elementy swoiście pojętego realizmu. Mowa tu o powieściach takich, jak “Eden” (1959), “Powrót z gwiazd” (1961), “Solaris” (1961), “Niezwyciężony” (1964), “Głos Pana” (1968), a także o drukowanych w różnych zbiorach opowiadaniach, które ostatecznie złożyły się na zbiór “Opowieści o pilocie Pirxie” (1968). Po 1968 Lem właściwie wrócił do tej formuły pisarskiej tylko raz, w ostatniej powieści zatytułowanej “Fiasko” (1987).
Nieco dłużej pojawiały się utwory o zabarwieniu groteskowym, niekiedy przewrotnie archaizowane, łączone w cykle za sprawą wyrazistych postaci głównych bohaterów, takich jak gwiezdny podróżnik Ijon Tichy bądź konstruktorzy Trurl i Klapaucjusz. Teksty tego rodzaju cechuje z reguły wielka inwencja językowa. Pojawiają się w nich techniczno-feudalne neologizmy, rymowanki, a także skrajnie groteskowe nazwy urządzeń przyszłego świata. Ostatnia powieść z Ijonem Tichym – “Pokój na ziemi” – wyszła w roku 1987.
Z czasem punkt ciężkości twórczości Lema przesuwał się coraz bardziej w kierunku eseistyki i rozważań filozoficznych. Najistotniejszym dziełem tego rodzaju jest z pewnością “Summa technologiae”, choć warto wspomnieć również “Filozofię przypadku”, gdyż echo zawartych tam poglądów pobrzmiewa w antykryminalnych utworach “Śledztwo” i “Katar”. (źródło: Internet)
Książki Stanisława Lema w naszych bibliotekach:
1. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Warze: “Śledztwo”, “Dialog”, “Fiasko”, “Bajki robotów”, “Katar”, “Pokój na ziemi”, “Opowieści      o pilocie Pirxie”, “Głos Pana”, “Szpital przemienienia”.
2. Biblioteka Publiczna w Siedliskach: “Summa T”, “Powtórka”, “Powrót z Gwiazd”, “Solaris”, “Pokój na ziemi”, “Fiasko”, “Dialogi”, “Wizja Lokalna”.
3. Biblioteka Publiczna w Izdebkach: “Bajki robotów”, “Dialogi”, “Eden”, “Fiasko”, “Golem XIV”, “Katar”, “Maska”, “Pokój na ziemi”, “Opowieści o pilocie Pirxie”.
4. Biblioteka Publiczna w Hłudnie: “Pamiętnik znaleziony w wannie”, “Bajki robotów”.
5. Biblioteka Publiczna w Wesołej: “Golem XIV”, “Eden”, “Głos pana”, “Solaris”, “Fiasko”, “Summa technologiae”, “Pokój na ziemi”, “Dialogi”, “Bajki robotów”, “Szpital przemienienia”, “Powrót z gwiazd”, “Pamiętnik znaleziony w wannie”, “Wizja lokalna”, “Dzienniki gwiazdowe”, “Katar”, “Powtórka”.
6. Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu: “Opowieści o pilocie Pirxie”, “Pokój na ziemi”, “Powrót z gwiazd”, “Solaris”, “Summa T”, “Powtórka”, “Wizja lokalna”.
Zapraszamy do wypożyczania niezwykłych dzieł Stanisława Lema.

 

Back to top