– “Plon niesiemy Plon”

AKTUALNOŚCI
W imieniu własnym oraz nieformalnej grupy z Wary zapraszamy do udziału w oddolnej inicjatywie realizowanej zgodnie z projektem pn. Prom Do Kultury, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. Plon niesiemy Plon ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności dawnych tradycji związanych z obchodzeniem zakończenia żniw. Inicjatywa to również ukłon w stronę rolników i podziękowanie za ich ciężką pracę. Działania przygotowane przez grupę nieformalną- autorów oddolnej inicjatywy, obejmowały dwa etapy. Pierwszym z nich były warsztaty robienia wieńców dożynkowych zgodnie z tradycją ziemi krośnieńskiej. Drugim etapem realizowanej inicjatywy są dożynki. Odbędą się zgodnie ze staropolską tradycją, z udziałem zespołu obrzędowego, który przybliży nam dawne zwyczaje oraz tradycje związane z wyżynkami. Zapraszamy!

W imieniu własnym oraz nieformalnej grupy z Wary zapraszamy do udziału w oddolnej inicjatywie realizowanej zgodnie z projektem pn. Prom Do Kultury, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Plon niesiemy Plon ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności dawnych tradycji związanych z obchodzeniem zakończenia żniw. Inicjatywa to również ukłon w stronę rolników i podziękowanie za ich ciężką pracę.

Działania przygotowane przez grupę nieformalną- autorów oddolnej inicjatywy, obejmowały dwa etapy. Pierwszym z nich były warsztaty robienia wieńców dożynkowych zgodnie z tradycją ziemi krośnieńskiej. Drugim etapem realizowanej inicjatywy są dożynki. Odbędą się zgodnie ze staropolską tradycją, z udziałem zespołu obrzędowego, który przybliży nam dawne zwyczaje oraz tradycje związane z wyżynkami.

Zapraszamy!

Back to top