– Spotkanie z poezją

AKTUALNOŚCI
dav

                                   “Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników” – Stanisław Konarski  


Głównymi założeniami ?Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa? jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań dzieci przez promowanie i wspieranie czytelnictwa.
Dnia 10.03.2017 r. Zespół Szkół i Biblioteka Publiczna w Wesołej zorganizowały spotkanie z regionalnym poetą, Panem Józefem Cupakiem, który pochodzi z Wary. Pisze on piękne wiersze o różnej tematyce i na różne okazje. O niepowtarzalności poezji decyduje wyjątkowa wrażliwość artystyczna oraz pasja, z jaką oddaje się pracy twórczej. W jego twórczości znajdziemy osobiste spostrzeżenia, poetyckie opisy przyrody, przemyślenia i marzenia. Stosuje regularne rymy, a wiersze niosą zawsze jakąś naukę życiową. Pisze o człowieku i dla człowieka.
Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor, która przywitała naszego gościa, a następnie oddała głos uczniom gimnazjum, którzy przedstawili Jego twórczość. Kolejnym punktem programu była recytacja wybranych wierszy poety przez uczniów. Następnie sam poeta przedstawił wszystkim swoją twórczość, recytując swoje utwory i opowiadając anegdoty z życia. Swoją prostotą zaskarbił sobie serca zebranych i otrzymał od nich gromkie brawa. Wszyscy byli pełni podziwu, że Pan Józef zna na pamięć wszystkie swoje wiersze, których jest bardzo dużo. Pokazał dzieciom, że pisanie i czytanie wierszy buduje i zakorzenia język ojczysty. Praca nad poezją stwarza wiele okazji do mówienia, słuchania, pisania, czytania i rozwijania wyobraźni. Poprzez obcowanie z poezją wzrośnie kompetencja językowa i komunikacyjna.
Miłym akcentem na zakończenie spotkania była piosenka wykonana przez uczennicę gimnazjum, która jest bliska sercu poety i serdeczne podziękowania za przybycie.

 

Back to top