– “W labiryncie myśli”

AKTUALNOŚCI

“W labiryncie myśli” to kolejny tomik wierszy Pani Danuty Czai. Zawiera on myśli, które mają swoją rangę i siłę, są przewodnikami treści, tworzą całość, którą ręka ludzka zamyka słowem pisanym. Bazą, na której oparte są treści, jest zwyczajne życie każdego z nas, dlatego poezja jest prosta, bez zakłamań.

Back to top