– XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek – Nozdrzec 2020

AKTUALNOŚCI

Tradycją Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzu jest organizowanie Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Dziewiętnasty taki Przegląd odbył się 26 stycznia 2020r. w Domu Strażaka w Nozdrzcu połączony z V Festiwalem Kolęd                     i Pastorałek „Cantate Deo”. Wspólne kolędowanie miało charakter konkursu,      w którym mogli zaprezentować się uczniowie szkół podstawowych  z terenu Gminy Nozdrzec.

Członkowie jury podkreślali wysoki poziom jaki prezentowali uczestnicy przeglądu. Wykonawcy starannie dobrali repertuar o tematyce bożonarodzeniowej i włożyli wiele pracy w przygotowanie swoich występów.         Po długich obradach jury przyznało wyróżnienia: w grupie I od klas 0 do III zostały wyróżnione Julia Konopacka SP Izdebki, Lena Serwatka SP Izdebki, Wiktoria Kałamucka SP Hłudno i Blanka Skubisz z SP Wara. W grupie II od klas IV do VIII wyróżniono Mazur Maję SP Wesoła, Barnaś Maję SP Hłudno, Kudzia Amelię SP Hłudno i Fil Julię z SP Izdebki.

Wykonawcy byli nagradzani brawami przez licznie zgromadzoną publiczność złożoną z mieszkańców Nozdrzca i terenu całej Gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i statuetki, które zostały wręczone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy w Nozdrzcu
i Dyrektora GOK. Dzięki takim imprezom dzieci i młodzież mają okazję do spotkania się, ujawnienia swoich uzdolnień i umiejętności muzycznych, których ciągle przybywa oraz sposobność do podtrzymywania tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

Back to top